O Projekcie Uniwersytecka Częstochowa

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) jest jedną z dwóch największych i najbardziej wpływowych szkół wyższych w subregionie północnym województwa śląskiego oraz jedynym ośrodkiem uniwersyteckim na obszarze zamieszkiwanym przez ponad pół miliona obywateli. Uczelnia, która w 2021 roku obchodziła jubileusz 50-lecia swojego powstania, wpisała się na dobre w historię miasta i jest nieodłącznym i ważnym aspektem jego funkcjonowania w aspekcie naukowym, artystycznym, dydaktycznym i organizacyjnym. W 2018 roku ziściły się dążenia wielu częstochowian i dotychczasowa uzyskała status uniwersytetu (przymiotnikowego), a Częstochowa tym samym stała się miastem uniwersyteckim.

W tym wyjątkowym jubileuszowym roku nasz najmłodszy polski uniwersytet (choć z 50-letnią tradycją akademicką) chciałby jeszcze intensywniej zaangażować społeczność lokalną w swoje funkcjonowanie. Stąd projekt „Uniwersytecka Częstochowa”, którego celem jest popularyzacja działalności badawczej prowadzonej przez pracowników badawczo-dydaktycznych częstochowskiego Uniwersytetu. Ambicją projektu jest promocja nauki poza akademickimi murami w celu wzmocnienia tożsamości częstochowian jako mieszkańców miasta uniwersyteckiego.

W ramach projektu „Uniwersytecka Częstochowa” Rzecznicy Nauki UJD we współpracy z Radiem Jura zrealizują trzydzieści popularnonaukowych audycji, będących zapisem rozmów redaktora Mariusza Osyry z wybranymi pracownikami wszystkich sześciu wydziałów Uniwersytetu: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa i Ekonomii, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Sztuki.

Audycji będzie trzydzieści, bo tyle tygodni trwa każdy rok akademicki. Cykl rozpoczniemy w październiku 2022 i zakończymy go w czerwcu 2023; zgodnie z życiem studenckim będziemy mieli także wolne w czasie ferii międzysemestralnych. Premiera każdej audycji w niedziele od 18:00 w Radio Jura, a następnie będzie można je odsłuchać w formie podcastów na stronie projektu (radioujd.pl) i stronie Radia Jura (radiojura.pl).

Najnowsze

Audycje

 

 

Odcinek 25: O autyzmie opowiada doktor Anna Banasiak z Wydziału Nauk Społecznych

Odcinek 24: O gąszczu współczesnych multimediów opowiada doktor Marcin Zastawnik z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 

 

Odcinek 23: O bezpiecznych kosmetykach opowiada doktor Magdalena Myga-Nowak z  Wydziału Nauk o Zdrowiu

Najnowsze Audycje

O autyzmie opowiada doktor Anna Banasiak z Wydziału Nauk Społecznych

przez Uniwersytecka Częstochowa

Zapowiedź następnej audycji

“Bycie miastem uniwersyteckim zarówno dla mnie, jak i dla całej społeczności, jest powodem do zadowolenia i dumy. Jest to powód do bycia wyróżnionym, a miasto może czuć się prestiżowo, wiedząc, że w Częstochowie rozwija się nauka. 

Anna Wypych-Gawrońska — Rektor Uniwersytetu im. Jana Długosza